arrow_upward

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obydwu stron, będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:

  • dobrowolność stron w przystąpieniu do mediacji,
  • neutralność mediatora,
  • bezstronność mediatora,
  • poufność,
  • samodzielność stron w podejmowaniu decyzji.


Zastosowanie mediacji:

  • mediacje rodzinne, małżeńskie,
  • mediacje pracownicze - służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem,
  • mediacje sąsiedzkie,
  • mediacje biznesowe,
  • mediacje w edukacji.

Z mediacji można skorzystać jako alternatywy dla postępowania sądowego w sprawach spornych, rozwodowych, majątkowych itd. Można także podjąć mediacje kiedy strony konfliktu (rodzinnego, sąsiedzkiego, na terenie szkoły, zakładu pracy, pomiędzy kontrahentami biznesowymi itp.) czują, że w sprawie rozstrzygnięcia sporu nastąpił impas i zgodnie decydują się na skorzystanie z pomocy mediatora.

OFERTA

"Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej."

ALICE MILLER

ZESPÓŁ

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii stworzyliśmy, aby w jednym miejscu mógł pracować zespół specjalistów, którzy swoją pomocą obejmują różne obszary funkcjonowania człowieka.

Dagmara
Derwich-Grzegorzewska

psycholog, psychoterapeuta

ZOBACZ

Ewa
Karmolińska-Jagodzik

psycholog, pedagog, terapeuta

ZOBACZ

Anna
Sprutta-Szymlet

psycholog

ZOBACZ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII

ul. Średnia 11, 64-100 Leszno

www.cppip-leszno.pl

www.psycholog.leszno.pl

markunread sekretariat@www.cppip-leszno.pl


Wybierz specjalistę i zadzwoń do niego aby umówić wizytę