arrow_upward

Diagnoza psychologiczna jest procesem opisywania właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby. Sformułowanie diagnozy psychologicznej służy wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu tej osoby oraz ustaleniu planu interwencji, leczenia lub terapii.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, zebranie informacji poprzez szczegółowy wywiad od osoby badanej, a w przypadku dzieci i młodzieży, a w szczególnych przypadkach również przy diagnozowaniu dorosłych wywiad przeprowadza się z rodzicami, rodziną osoby badanej. Dane do diagnozy pochodzą także z obserwacji, testów psychologicznych i prób klinicznych. Ważny źródłem informacji jest dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wcześniejsze opinie psychologów i pedagogów.

Przykładowe rodzaje diagnozy psychologicznej to: diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości, diagnoza neuropsychologiczna, diagnoza predyspozycji zawodowych.

Diagnozę psychologiczną przeprowadza się zwykle w celu:

  • wsparcia diagnostyki medycznej – na zlecenie lekarza psychiatry, neurologa lub lekarza rodzinnego,
  • określeniu poziomu zmian procesów poznawczych, np. pamięci w przebiegu schorzeń neurologicznych, chorobie Alzheimera, po wylewach, udarach, po urazach czaszkowo-mózgowych, w procesach otępiennych,
  • ustalenia planu dalszej terapii skoncentrowanej na deficytach określonych w diagnozie, np. terapii pedagogicznej, rehabilitacji poznawczej, psychoterapii,
  • sporządzenia zaleceń co do pracy z dzieckiem lub młodzieżą dla rodziców, nauczycieli,
  • wydania opinii do potrzeb orzeczniczych (komisje niepełnosprawności, ZUS, KRUS).

Proces diagnostyczny zależy od badanego obszaru i może obejmować od jednego do kilku spotkań. Osoba badana, a w przypadku nieletnich ich rodzice, są informowani o wynikach badania i są one zawsze omawiane i wyjaśniane. Wyniki nigdy nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynie osoba zainteresowana może je udostępnić np. lekarzowi, członkom komisji, przedstawić w szkole, sądzie itp.

Dagmara Derwich-Grzegorzewska

psycholog, psychoterapeuta

phone_iphone 695 933 132

Ewa Karmolińska -Jagodzik

psycholog, pedagog, terapeuta

phone_iphone 606 123 708

Anna Sprutta-Szymlet

psycholog

phone_iphone 889 333 065

OFERTA

"Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej."

ALICE MILLER

ZESPÓŁ

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii stworzyliśmy, aby w jednym miejscu mógł pracować zespół specjalistów, którzy swoją pomocą obejmują różne obszary funkcjonowania człowieka.

Dagmara
Derwich-Grzegorzewska

psycholog, psychoterapeuta

ZOBACZ

Ewa
Karmolińska-Jagodzik

psycholog, pedagog, terapeuta

ZOBACZ

Anna
Sprutta-Szymlet

psycholog

ZOBACZ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII

ul. Średnia 11, 64-100 Leszno

www.cppip-leszno.pl

www.psycholog.leszno.pl

markunread sekretariat@www.cppip-leszno.pl


Wybierz specjalistę i zadzwoń do niego aby umówić wizytę