STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZESPÓŁ | GALERIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR
PSYCHOTERAPIA RODZIN
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

POMOC DLA DZIECI
POMOC DLA MŁODZIEŻY
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
MEDIACJE
TRENINIGI i WARSZTATY

Pracujemy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych:
- kanabinoli (np. marihuana, haszysz),
- substancji psychostymulujacych (jak amfetamina, metaamfetamina, MDMA, kofeina),
- substancji halucynogennych (LSD, grzyby halucynogenne itp.),
- opiatów (np. heroina, kodeina,
- kokainy,
- od lotnych rozpuszczalników organicznych (benzyna, butapren, rozpuszczalnik nitro itp.),
- od alkoholu,
- leków nasennych i uspakajających.

Leki, których nieprawidłowe używanie prowadzi do uzależnienia:
- leki o budowie benzodiazepinowej: Alprazolam (Xanax, Neurol, Afobam, Alprazomerck, Zomiren), Diazepam (Relanium, Neorelium), Clonazepam, Klorazepat (Cloranxen, Tranxen), Bromazepam (Sedam, Lexotan), Medazepam (Rudotel), Lorazepam (Lorafen), Lormetazepam (Noctofer), Temazepam (Signopam), Nitrazepam, Flunitrazepam (Rophynol), Chlordiazepoksyd (Elenium), Estazolam, Oxazepam, Midazolam (Dormicum). Leki te są stosowane do leczenia krótkotrwałej (do 2 tyg.) i przygodnej (1-2 dni) bezsenności oraz jako leki uspokajające,
- leki w niepełny sposób łączące się z miejscem benzodiazepinowym receptora GABA o mniejszym potencjale uzależniającym: Zopiklon (Imovane, Senzop, Zopiratio), Zolpidem (Nasen, Polsen, Zolpigen, Zolsana, Hypnogen, Sanval), Zaleplon (Selofen). Leki te są stosowane do leczenia krótkotrwałej i przygodnej bezsenności.(za Danuta Byczyńska, specjalista psychiatra, Internet).


Pracujemy z osobami uzaleznionymi od czynności. Grupa uzależnień dość "młodych". Po raz pierwszy określenie to wprowadził psychoanalityk Otto Fenichel w 1945 roku.Odnosi się do przymusowych, kompulsywnych zachowań, które są kontynuowane mimo ewidentnych szkód, jakich doświadcza osoba, ich wykonywanie przynosi poczucie winy, a nie realizowanie tych zachowań prowadzi do nieznośnego napięcia.

Uzależnienia czynnościowe (behawioralne) to:
- patologiczny hazard (gra na maszynach, automatach, gry losowe lotto, zdrapki, zakłady bukmacherskie, gry kasynowe),
- uzależnienie od komputera i internetu,
- uzależnienie od ćwiczeń, wysiłku fizycznego,
- uzależnienie od robienia zakupów,
- uzależnienie od pracy,
- uzależnienie od seksu,
- uzależnienie od jedzenia

Istotnym faktem w ujmowaniu uzależnień czynnościowych jest to, że osoba doświadcza utraty kontroli nad określonym zachowaniem. O uzależnieniach czynnościowych>>> czytaj więcej...

Z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w naszym Centrum pracują:

Krzysztof Szaruga - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień

692 248 714 (w godzinach od 16.00 do 20.00)


WYBIERZ
właściwego specjalistę

ZADZWOŃ
do specjalisty lub pod numer 609 06 03 02

ZLOKALIZUJ i PRZYJDŹ
do naszego CENTRUM

KONTAKT

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII
ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
E-MAIL:SEKRETARIAT
STRONA INTERNETOWA: www.cppip-leszno.pl
TELEFON: 609 06 03 02

MAPA SERWISU

STRONA GŁÓWNA
OFERTA
ZESPÓŁ
GALERIA
KONTAKT

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2013 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII w LESZNIE