STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZESPÓŁ | GALERIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR
PSYCHOTERAPIA RODZIN
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

POMOC DLA DZIECI
POMOC DLA MŁODZIEŻY
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
MEDIACJE
TRENINIGI i WARSZTATY

Diagnoza psychologiczna jest procesem opisywania właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby. Sformułowanie diagnozy psychologicznej służy wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu tej osoby oraz ustaleniu planu interwencji, leczenia lub terapii.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, zebranie informacji poprzez szczegółowy wywiad od osoby badanej, a w przypadku dzieci i młodzieży, a w szczególnych przypadkach również przy diagnozowaniu dorosłych wywiad przeprowadza się z rodzicami, rodziną osoby badanej. Dane do diagnozy pochodzą także z obserwacji, testów psychologicznych i prób klinicznych. Ważny źródłem informacji jest dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wcześniejsze opinie psychologów i pedagogów.

Przykładowe rodzaje diagnozy psychologicznej to: diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości, diagnoza neuropsychologiczna, diagnoza predyspozycji zawodowych.

Diagnozę psychologiczną przeprowadza się zwykle w celu:
- wsparcia diagnostyki medycznej – na zlecenie lekarza psychiatry, neurologa lub lekarza rodzinnego,
- określeniu poziomu zmian procesów poznawczych, np. pamięci w przebiegu schorzeń neurologicznych, chorobie Alzheimera, po wylewach, udarach, po urazach czaszkowo-mózgowych, w procesach otępiennych,
- ustalenia planu dalszej terapii skoncentrowanej na deficytach określonych w diagnozie, np. terapii pedagogicznej, rehabilitacji poznawczej, psychoterapii,
- sporządzenia zaleceń co do pracy z dzieckiem lub młodzieżą dla rodziców, nauczycieli,
- wydania opinii do potrzeb orzeczniczych (komisje niepełnosprawności, ZUS, KRUS).

Proces diagnostyczny zależy od badanego obszaru i może obejmować od jednego do kilku spotkań. Osoba badana, a w przypadku nieletnich ich rodzice, są informowani o wynikach badania i są one zawsze omawiane i wyjaśniane. Wyniki nigdy nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynie osoba zainteresowana może je udostępnić np. lekarzowi, członkom komisji, przedstawić w szkole, sądzie itp.

Dagmara Derwich-Grzegorzewska - psycholog, psychoterapeuta

695 933 132
Ewa Karmolińska -Jagodzik - psycholog, pedagog, terapeuta

606 123 708
Małgorzata Parcheta- Kołoszuk - psycholog wychowawczy, trener, coach rodzicielski, terapeuta ręki

695 899 745
Anna Sprutta - Szymlet - psycholog

889 333 065
Justyna Witczak - psycholog, pedagog

669 388 918

WYBIERZ
właściwego specjalistę

ZADZWOŃ
do specjalisty lub pod numer 609 06 03 02

ZLOKALIZUJ i PRZYJDŹ
do naszego CENTRUM

KONTAKT

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII
ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
E-MAIL:SEKRETARIAT
STRONA INTERNETOWA: www.cppip-leszno.pl
TELEFON: 609 06 03 02

MAPA SERWISU

STRONA GŁÓWNA
OFERTA
ZESPÓŁ
GALERIA
KONTAKT

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2013 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII w LESZNIE